Thông tin cổ phiếu|Công văn|Email
Giỏ hàng
Cập nhật: Thứ ba, 11/08/2020, 15:11 GMT+7
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

 

 

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

 

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Trụ sở chính: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình.

Điện thoại: 02273 833 552                  Fax: 02273 838 757

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:           Cổ phiếu Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Mã chứng khoán:             POB

Loại chứng khoán:          Cổ phiếu phổ thông                

Mệnh giá giao dịch:         10,000 đồng         

Sàn giao dịch:                  UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2020

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Nguyễn Thị Dung – Phòng TCHC

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dungnt2@thaibinh.pvoil.vn
1.    Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1: 1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 10/09/2020.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình; Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

- Nội dung họp:

  + Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

            + Bầu bổ xung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

            + Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ xung Điều lệ Công ty.

            + Một số vấn đề khác.

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng !

PVOIL Thái Bình
Trang inGửi cho bạn bèÝ kiến của bạn?Thông tin thảo luận.
Thông tin khác:


VIDEO
Get the Flash Player to see this player.
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn website cần nâng cấp?
Nội dung
Giao diện
Cả giao diện và nội dung
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH
Giấy phép số 116/GP-BC Cấp ngày 30/11/2010
Số 545, đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại 02273.833 552. Fax 02273.838 757. Email: pvoil
thaibinh@pvoil.com.vn
Copyright @ 2011 PV Oil Thai Binh. All rights reserved
Lượt truy cập