Thông tin cổ phiếu|Công văn|Email
Giỏ hàng
Cập nhật: Thứ ba, 21/03/2023, 16:50 GMT+7
Thông báo mời họp và tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023
1. Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023xem tại đây.
2. Chương trình ĐHĐCĐ 2023: xem tại đây.
3. Báo cáo HĐQT 2022: xem tại đây.
4. Báo cáo Ban kiểm soát 2022: xem tại đây.
5. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022 - dự thảo: xem tại đây.
6. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023: xem tại đây.
7. Tờ trình thù lao thưởng HĐQT, BKS năm 2022 - dự thảo: xem tại đây.
8. Tờ trình thông qua HĐ giữa PVOIL Thái Bình và Tổng Công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL) và các Đơn vị thành viên của PVOIL: xem tại đây.
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023: xem tại đây.
10. Phiếu biểu quyết 2023: tải về.
11. Giấy uỷ quyền tham dự 2023: tải về.
12. Biên bản họp ĐHĐCĐ 2023: xem tại đây.
13. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023: xem tại đây.


PVOIL Thái Bình
Trang inGửi cho bạn bèÝ kiến của bạn?Thông tin thảo luận.
Thông tin khác:


VIDEO
Get the Flash Player to see this player.
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn website cần nâng cấp?
Nội dung
Giao diện
Cả giao diện và nội dung
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH
Giấy phép số 116/GP-BC Cấp ngày 30/11/2010
Số 545, đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại 02273.833 552. Fax 02273.838 757. Email: pvoil
thaibinh@pvoil.com.vn
Copyright @ 2011 PV Oil Thai Binh. All rights reserved
Lượt truy cập