PV OIL Thái Bình

 - Tên Công ty

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

 - Tên Tiếng Anh

PETROVIETNAM OIL THAI BINH JOINT STOCK COMPANY

 - Tên viết tắt

PVOIL Thái Bình

 - Đơn vị chủ quản

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 - Địa chỉ trụ sở

Số 545 Đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái  Bình

 - Điện thoại 

0227 3833552        

 - Fax

0227 3838757 

 - Ngày thành lập

01/12/2010
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Thái Bình cấp: số 1000808141 cấp ngày    01/12/2010

 - Logo: 

Sử dụng Logo chung của Tổng Công ty Dầu Việt Nam –PV OIL

 - Ý nghĩa biểu tượng Logo

Với hai màu chính là màu xanh da trời của nền và màu đỏ của ngọn lửa hai nhánh thể hiện thành quả hoạt động tìm kiếm thăm dò-khai thác và các lĩnh vực hoạt động khác để khai thác tài nguyên dầu khí từ lòng đất, lòng thềm lục địa Việt Nam phục vụ đất nước. Ngọn lửa đỏ hai nhánh được bắt đầu từ trong lòng chữ V (chữ đầu của từ Việt Nam) được cách điệu tạo cho khoảng trống ở giữa hai ngọn lửa giống hình đất nước. Nhánh màu đỏ cháy lên từ chữ V của hàng chữ màu trắng PETROVIETNAM - tên giao dịch quốc tế Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.