PV OIL Thái Bình
Cập nhật: Thứ tư, 12/07/2023, 16:23 GMT+7
Tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty
Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty: Xem tại đây.
Dự thảo quy chế bầu cử bổ sung thêm thành viên BKS Công ty: Xem tại đây.
Dự thảo nghị quyết: Xem tại đây.
Phiếu lấy ý kiến: Tải về tại đây.
Thông báo danh sách ứng viên: Xem tại đây.
PVOIL Thái Bình