Thông tin cổ phiếu|Công văn|Email
Giỏ hàng
Cập nhật: Thứ năm, 29/04/2021, 14:35 GMT+7
Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2021
          Ngày 29/4/2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Thái Bình số 545 - Đường Trần lãm - Phường Trần Lãm – TP Thái Bình , Đại hội đồng cổ đông PVOIL Thái Bình đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2021.

 Đại hội do Ông Đoàn Duy Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa điều hành và đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình nghị sự với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao của cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

-  Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty.

-  Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty.

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (kết thúc năm tài chính);

- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021 (kết thúc năm tài chính)

- Tờ trình thông qua quyết toán trả thù lao năm 2020 và phương án thù lao năm 2021 đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách.

- Sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình năm 2021.

 Các cổ đông tham dự cuộc họp đánh giá cao tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 với kết quả đạt được: Tổng doanh thu: 547,6 tỷ đồng đạt 73,27% KH, lợi nhuận trước thuế -0,73 tỷ VNĐ không đạt kế hoạch. Đồng thời các cổ đông cũng đóng góp nhiều ý kiến bổ ích, thiết thực giúp Chủ trì Đại hội hoàn thiện hơn các bản dự thảo báo cáo và đề ra nhiều quyết sách đúng đắn, kịp thời để Ban điều hành Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Sau hơn 2 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã thành công tốt đẹp với 100% số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông tham dự cuộc họp về các vấn đề trình bày tại Đại hội.
Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát: Tại đây.
Báo cáo Hội đồng quản trị: Tại đây.
Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội: Tại đây.
Điều lệ công ty: Tại đây.

Một số hình ảnh của Đại hội:


      
Ông Trần Minh Tuấn - Thành viên HĐQT, Ông Đoàn Duy Công - Chủ tịch HĐQT,
ông Quách Văn Sơn - Giám đốc Công ty chủ trì Đại Hội


Ông Trần Minh Tuấn phát biểu tại Đại hội

     
Các cổ đông bỏ phiếu thông qua các nghị quyết tại Đại Hội

PVOIL Thái Bình
Trang inGửi cho bạn bèÝ kiến của bạn?Thông tin thảo luận.
Thông tin khác:


VIDEO
Get the Flash Player to see this player.
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn website cần nâng cấp?
Nội dung
Giao diện
Cả giao diện và nội dung
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH
Giấy phép số 116/GP-BC Cấp ngày 30/11/2010
Số 545, đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại 02273.833 552. Fax 02273.838 757. Email: pvoil
thaibinh@pvoil.com.vn
Copyright @ 2011 PV Oil Thai Binh. All rights reserved
Lượt truy cập