Thông tin cổ phiếu|Công văn|Email
Giỏ hàng
Cập nhật: Thứ năm, 08/04/2021, 16:48 GMT+7
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2021
 
1. Thông báo mời họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2021: tại đây.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát: tại đây.

3. 
Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính: tại đây.
4  Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2020: 
tại đây.
5. Tờ trình Thù lao thưởng HĐQT, BKS năm 2021: tại đây.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán: 
tại đây.
7. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:
 tại đây.
8. Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty: tại đây.
9. Tờ trình thông qua hợp đồng: tại đây.
10.  Phiếu biểu quyết: tại đây.
11.  Giấy xác nhận quyền tham dự: tại đây.
12. Dự thảo Điều lệ POB năm 2021: tại đây.
13. Quy chế làm việc của Đại hội: tại đây.
14. Chương trình của Đại hội: tại đây.
15. Báo cáo HĐQT: tại đây.

PVOIL Thái Bình
Trang inGửi cho bạn bèÝ kiến của bạn?Thông tin thảo luận.
Thông tin khác:


VIDEO
Get the Flash Player to see this player.
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn website cần nâng cấp?
Nội dung
Giao diện
Cả giao diện và nội dung
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH
Giấy phép số 116/GP-BC Cấp ngày 30/11/2010
Số 545, đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại 02273.833 552. Fax 02273.838 757. Email: pvoil
thaibinh@pvoil.com.vn
Copyright @ 2011 PV Oil Thai Binh. All rights reserved
Lượt truy cập